พวกเราคือใคร

ภารกิจของเราคือการจัดหาเงินระดมทุนให้ได้มากที่สุด

ประสบการณ์สำหรับผู้บริจาคและพันธมิตรด้านการกุศลกับ

พลังของเทคโนโลยี

DeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDaDeeDa

สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่188 ถ. พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เราจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับทีมงานของเรา เพื่อให้ทีมงานมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน พวกเขาจะได้ช่วยเหลือผู้ระทมทุนได้อย่างเต็มที่ โดยบริการผู้ระดมทุนอย่างมืออาชีพ และแก้ปัญหาให้กับผู้ระดมทุนอย่างพิถีพิถันที่สุด

DeeDaDeeDaDeeDaDeeDa

ที่อยู่:188 ถ. พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400