ร่วมรักษาโอกาสที่จะได้ผ่าตัด เพื่อรักษาโรคหัวใจแต่กำเนิด ASD Secundum ให้แก่น้องเฟวา วัย 3 ขวบด้วยการร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นค่าเดินทางและค่าผ่าตัด

DeeDa
เงินบริจาคจะโอนไปยัง
น.ส.กรรณิการ์ พวงทอง
ที่อยู่: ****ม.17 หมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทร ต.อิสาน อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์: 062****320

฿3,545 12 ท่านผู้บริจาค
 จนถึง ฿33,000
บริจาคตอนนี้
แชร์

DeeDa DeeDa ยืนยัน
เพิ่มเติม
DeeDa ชื่อ-นามสกุล
DeeDa ความสัมพันธ์
DeeDa ที่อยู่
DeeDa โรคที่ป่วย
DeeDa ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ...
หุ้นส่วนของเรา
ความสำเร็จของ DeeDa

45 ล้านบาท ที่ได้ระดมทุนผ่านทาง DeeDa.Care

1,500 แคมเปญที่เปิดตัว

36,000 ความห่วงใยจากผู้บริจาค

57 พันธมิตรการกุศลที่เข้าร่วม

ทำไมต้องบริจาคผ่าน DeeDa
DeeDa
โปร่งใส
แสดงการบริจาคทั้งหมดต่อ
สาธารณะแบบเรียลไทม์
DeeDa
ปลอดภัย
ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกเข้า
รหัสเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้
DeeDa
ยืนยันแล้ว
แคมเปญทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว
DeeDa
ประสิทธิภาพ
ใช้โซเชียลมีเดียในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแคมเปญ