ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ ช่วยเหลือพระป่วยและญาติโยมที่พักอาศัยและปฎิบัติธรรมอยู่ในบริเวณวัด

DeeDa
เงินบริจาคจะโอนไปยัง
มูลนิธิอิงบุญ เพื่อศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ (วัดทับคล้อ สวนพระโพธิสัตว์)
โครงการเริ่มต้นและรับผิดชอบโดยองค์กร

฿1,628,225 9889 ท่านผู้บริจาค
 จนถึง ฿2,500,000
บริจาคตอนนี้
แชร์
หุ้นส่วนของเรา
ความสำเร็จของ DeeDa

45 ล้านบาท ที่ได้ระดมทุนผ่านทาง DeeDa.Care

1,500 แคมเปญที่เปิดตัว

36,000 ความห่วงใยจากผู้บริจาค

57 พันธมิตรการกุศลที่เข้าร่วม

ทำไมต้องบริจาคผ่าน DeeDa
DeeDa
โปร่งใส
แสดงการบริจาคทั้งหมดต่อ
สาธารณะแบบเรียลไทม์
DeeDa
ปลอดภัย
ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกเข้า
รหัสเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้
DeeDa
ยืนยันแล้ว
แคมเปญทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว
DeeDa
ประสิทธิภาพ
ใช้โซเชียลมีเดียในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแคมเปญ