ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือแม่และเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์

DeeDa
เงินบริจาคจะโอนไปยัง
ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี
โครงการเริ่มต้นและรับผิดชอบโดยองค์กร

฿1,086 14 ท่านผู้บริจาค
 จนถึง ฿135,000
บริจาคตอนนี้
แชร์
หุ้นส่วนของเรา
ความสำเร็จของ DeeDa

45 ล้านบาท ที่ได้ระดมทุนผ่านทาง DeeDa.Care

1,500 แคมเปญที่เปิดตัว

36,000 ความห่วงใยจากผู้บริจาค

57 พันธมิตรการกุศลที่เข้าร่วม

ทำไมต้องบริจาคผ่าน DeeDa
DeeDa
โปร่งใส
แสดงการบริจาคทั้งหมดต่อ
สาธารณะแบบเรียลไทม์
DeeDa
ปลอดภัย
ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกเข้า
รหัสเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้
DeeDa
ยืนยันแล้ว
แคมเปญทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว
DeeDa
ประสิทธิภาพ
ใช้โซเชียลมีเดียในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของแคมเปญ