Cứu giúp Con Gái Phương Trinh 1 Tuổi Có KInh Phí Để Điều Trị Bệnh. Mẹ Con Thương Tật Vất Vả Nuôi 2 Anh Em Đều Đau Ốm Từ Nhỏ.

DeeDa
Tiền quyên góp được chuyển đến
Nguyễn Thị Điệp
Địa chỉ: **** Phù Ninh, Phú Thọ
Số điện thoại: 085****999

DeeDa DeeDa đã xác minh
Xem thêm
DeeDa Họ tên
DeeDa Mối quan hệ
DeeDa Địa chỉ
DeeDa Tình trạng bệnh
DeeDa Chi phí ước tính...
DeeDa

raised of1,035,000₫

Tổng cộng có 10MTQ đã tham gia gây quỹ

Các chiến dịch gây quỹ khác
Xem thêm
Xem thêm
Đối tác của chúng tôi
Các dấu mốc quan trọng của Deeda

30.41 tỉ đồng được gây quỹ

1,500 chiến dịch được phát động

36,000 người quyên góp

57 đối tác từ thiện

Tại sao quyên góp thông qua DeeDa?
DeeDa
Minh bạch
Hiển thị công khai tất cả các khoản đóng góp
DeeDa
An toàn
Mã hóa tất cả các giao dịch 
DeeDa
Đã xác minh
Xác minh tính xác thực của tất cả các tổ chức từ thiện và chiến dịch
DeeDa
Hiệu quả
Tăng cường hiệu quả của các chiến dịch bằng cách sử dụng mạng xã hội