NGƯỜI MẸ NGHÈO NUÔI 2 CON BẠI NÃO TRONG ĐAU ĐỚN VÀ TUYỆT VỌNG. CỘNG ĐỒNG HÃY CHUNG TAY GIÚP SỨC GIÚP GIA ĐÌNH VƯỢT QUA KHÓ KHĂN NÀY!

DeeDa
Tiền quyên góp được chuyển đến
TRẦN VĂN TRỌNG
Địa chỉ: **** Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số điện thoại: 038****211

2,250,000₫đã được đóng góp
Của mục tiêu 120,000,000₫ bởi 15 MTQ
Quyên góp ngay
Chia sẻ

DeeDa DeeDa đã xác minh
Xem thêm
DeeDa Họ tên
DeeDa Mối quan hệ
DeeDa Địa chỉ
DeeDa Tình trạng bệnh
DeeDa Chi phí ước tính...
Đối tác của chúng tôi
Các dấu mốc quan trọng của Deeda

30.41 tỉ đồng được gây quỹ

1,500 chiến dịch được phát động

36,000 người quyên góp

57 đối tác từ thiện

Tại sao quyên góp thông qua DeeDa?
DeeDa
Minh bạch
Hiển thị công khai tất cả các khoản đóng góp
DeeDa
An toàn
Mã hóa tất cả các giao dịch 
DeeDa
Đã xác minh
Xác minh tính xác thực của tất cả các tổ chức từ thiện và chiến dịch
DeeDa
Hiệu quả
Tăng cường hiệu quả của các chiến dịch bằng cách sử dụng mạng xã hội