National Arthritis Foundation
DeeDa KHẤU TRỪ THUẾ
V ĐÃ XÁC MINH
Về chúng tôi

The National Arthritis Foundation (NAF) was set up in 1984 as a charitable body and conferred the status of an Institute of Public Character (IPC) in 1985. It is the main public organisation in Singapore devoted to helping Arthritis sufferers, educating patients and the public on Arthritis, and supporting Arthritis research.

Quyên góp ngay
Chia sẻ
Tại sao quyên góp thông qua DeeDa?
DeeDa
Minh bạch
Hiển thị công khai tất cả các khoản đóng góp
DeeDa
An toàn
Mã hóa tất cả các giao dịch 
DeeDa
Đã xác minh
Xác minh tính xác thực của tất cả các tổ chức từ thiện và chiến dịch
DeeDa
Hiệu quả
Tăng cường hiệu quả của các chiến dịch bằng cách sử dụng mạng xã hội