Down Syndrome Association (Singapore)
DeeDa KHẤU TRỪ THUẾ
V ĐÃ XÁC MINH
Về chúng tôi

Established in 1996, Down Syndrome Association (Singapore) is a primarily self-funded, non-profit social service organisation dedicated to serving the needs of individuals with Down syndrome and their families. Annually, DSA(S) supports more than 400 persons with Down syndrome and over 1,000 family members. 


Our Mission

Develop individuals with Down syndrome through lifelong learning and social integration; support families through specialist services, information and education; and advocate for equal opportunities, quality of life and their contribution to society. 


Currently, DSA(S) offers services in the following categories: Children Education Services, Adult Education Services, Enrichment Programmes, and Family Support Services.


Tại sao quyên góp thông qua DeeDa?
DeeDa
Minh bạch
Hiển thị công khai tất cả các khoản đóng góp
DeeDa
An toàn
Mã hóa tất cả các giao dịch 
DeeDa
Đã xác minh
Xác minh tính xác thực của tất cả các tổ chức từ thiện và chiến dịch
DeeDa
Hiệu quả
Tăng cường hiệu quả của các chiến dịch bằng cách sử dụng mạng xã hội