Volleyball Association of Singapore
DeeDa KHẤU TRỪ THUẾ
V ĐÃ XÁC MINH
Về chúng tôi

VAS was set up on the 4th November 1961 as a society. VAS is officially registered on the Charity Portal as an Institution of Public Character (IPC).


Vision

Promote Volleyball as a popular sport and to identify and nurture talents in all domains of the game. 


Purpose

To serve the volleyball fraternity by providing leadership and protecting the integrity of the sport in all areas;


To set directions for the promotion and development of volleyball and capacities of high performance teams in Singapore; and


To assist and partner stakeholders in the fraternity for the betterment of the sport.

Quyên góp ngay
Chia sẻ
Tại sao quyên góp thông qua DeeDa?
DeeDa
Minh bạch
Hiển thị công khai tất cả các khoản đóng góp
DeeDa
An toàn
Mã hóa tất cả các giao dịch 
DeeDa
Đã xác minh
Xác minh tính xác thực của tất cả các tổ chức từ thiện và chiến dịch
DeeDa
Hiệu quả
Tăng cường hiệu quả của các chiến dịch bằng cách sử dụng mạng xã hội